0%

Chortoq logo

CHORTOQ SUV

O'ZLIKNI SAQLAB QOLISH SAN'ATI!

Chortoq kompaniyasi bir qator Chortoq SUV
mahsulotini ishga tushirdi.

ishlab chiqarilgan

ARTEZIAN MANBAIDAN

YER OSTI MANBAI YANGI

QO’RG’ON TUMANIDA

JOYLASHGAN

Namangan viloyatida

CHUQURLIKDA

metr 100

Suvning minerallashuv darajasi

0,26 GRAM/LITRGA teng

Ikki formatda ishlab chiqariladi:

GAZLANGAN VA

GAZLANMAGAN

Chartoq Suv - Газированная и Негазированная вода

SUV KUNDALIK ISTE'MOLI UCHUN

XAVFSIZ

barcha oila a’zoliring

TOZA SUV

Chortoq SUV - kundalik

INSONLARNING TURMUSH

TARZIGA QO'SHIMCHADIR

Tavsiya etilgan

KALTSIY VA MAGNIYNING

O'RTA MIQDORI